ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΟΥ

Στην Nays Eco Clean χρησιμοποιούμε σύγχρονα μηχανήματα που απαλλάσσουν το εσωτερικό της καμινάδας από το "κρεόζοτο" που χτίζεται στα τοιχώματα της κατά τη διάρκεια της καύσης. Με δικό μας συνεργείο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό του τζακιού σας και της καμινάδας, χωρίς να λερώσουμε το χώρο σας έτσι ώστε να είστε ήσυχοι για την ασφαλή λειτουργία του.

Γιατί πρέπει να κάνουμε ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΖΑΚΙΟΥ;
Μία από τις σημαντικότερες εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο είναι ο καθαρισμός του τζακιού. Όχι μόνο για
να μας προφυλάξει από μια δυσάρεστη ανάφλεξη των υπολειμμάτων της καύσης στο εσωτερικό της καμινάδας αλλά και για την αποδοτικότερη λειτουργία του.
Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού η καμινάδα μπορεί να γίνει υποδοχή για φωλιά πουλιών και νυχτερίδων. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργία του τζακιού (όπως κάπνισμα), σε σημείο που μπορεί να δημιουργηθεί ανάφλεξη και να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην καμινάδα.
Ο σωστός χρόνος καθαρισμού είναι στο τέλος
της χειμερινής περιόδου καύσης που πρακτικά μας απαλλάσσει από τα υπολείμματα της καύσης, την μυρωδιά τις ανοιξιάτικες μέρες και τα αιωρούμενα σωματίδια που πέφτουν και λερώνουν το σαλόνι μας από τη καμινάδα του τζακιού.
Όλες οι παραδοσιακές μέθοδοι καθαρίζουν επιφανειακά μόνο την καμινάδα και όχι τον καπνοθάλαμο που υπάρχει ο κίνδυνος φωτιάς, διότι ο καπνοθάλαμος είναι περίπου σαν ένας κώνος στον οποίο δεν μπορεί να επέμβει κανείς λόγω της μορφής του.

Τί πρέπει να προσέχετε :

  • Χρησιμοποιείτε ξερά ξύλα.
  • Η φλόγα από τη φωτιά δεν πρέπει να "ανεβαίνει" στην καμινάδα.
  • Χαρείτε το τζάκι σας με σύνεση, μην το γεμίζετε ασφυκτικά με ξύλα εάν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού