ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

Η NAYSECOCLEAN γνωρίζοντας ότι η εικόνα ενός ναού είναι πολύ σημαντική αναλαμβάνει τον γενικό καθαρισμό των Ιερών Ναών, οποιασδήποτε έκτασης εσωτερικά και εξωτερικά. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με κατάλληλο επαγγελματικό εξοπλισμό και με βιολογικά προϊόντα.
Έτσι καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών , όπως:

  • Καθαρισμός πολυελαίων
  • Καθαρισμός τέμπλων (ξύλινων ή μαρμάρινων)
  • Καθαρισμός προσκυνηταριών, δεσποτικών και επιταφίων
  • Καθαρισμός υαλοπινάκων και αλουμινίων
  • Επιτόπου πλύσιμο μοκετών και χαλιών (ή και στον χώρο μας)
  • Κρυσταλλοποίηση μαρμάρων και μωσαϊκών δαπέδων (χωρίς σκόνη)

Οποιοδήποτε άλλο είδος ειδικού καθαρισμού μας ζητήσετε, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες σας.


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού